Skip to content

Validaties en inspiratie

Het eerste initiatief van Doccle in België is gestart in 2012. Community gebaseerd samen met consumenten veststellen wat het gemeenschappelijke administratieprobleem is. In gesprek met organisaties uit diverse sectoren vaststellen welke issues van klantdata er spelen over sectoren heen. 

Vanaf 2018 is in Nederland het onderwerp rond het veilig beheren en delen van persoonsdata zich gaan ontwikkelen. In tal van validaties zijn inzichten aangescherpt en is de huidige Doccle kluis hieruit ontstaan. In 2022 wordt in het Doccle  Platform Solid techniek geïntegreerd. De Vlaamse overheid gaat straks elke – nieuwe- burger van een eigen digitale kluis voorzien. 

Bekijk de video’s en beleef de reis die we aan het maken zijn. Meldt je aan als je een bijdrage wilt leveren!

Vlaamse overheid – 2021

Onder het thema ‘De burger in controle van zijn eigen data’ organiseerde de Vlaamse overheid op 28 september een studienamiddag rond Solid. Sir Tim Berners-Lee (De bedenker van het internet) zelf nam de introductie voor zijn rekening.

Hypovak- 2019

De consument kan straks één maal informatie verzamelen en kan deze eenvoudig hergebruiken bij verschillende ketenpartijen. 

Notariaat – 2019

Het resultaat van dit onderzoek was indrukwekkend, het grootste permissioned blockchain netwerk van Europa en diverse geslaagde usecases zoals het digitaal ondertekenen van een akte van verpanding om deze vervolgens middels een digitale kluis beschikbaar te stellen aan de consument.

Notariaat – 2018

Na deze validatie is flink geïnvesteerd in het concept. Usecases zijn getest om te onderzoeken waar kansen liggen voor de  beroepsgroep in het notariaat en hoe deze vorm te geven. Denk hierbij aan procesaanpassingen, governancevraagstukken en samenwerkingen in de ketens. Het notariaat kan een controlerende en toezichthoudende rol aannemen in dit ecosysteem en zo bijdragen aan de ontwikkeling van interessante mogelijkheden en toepassingen.

Finance – 2018

Na diverse demonstraties van het concept toonde ING Bank interesse in de digitale kluis, op basis van nieuwe inzichten hebben we de digitale kluis volledig opnieuw ontwikkeld zodat we een experiment konden uitvoeren binnen de afdeling document en services.

De eerste gesprekken met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werden ook opgestart en samen hebben we project gestart geïnitieerd om de oplossingen binnen de bank te valideren. Doelstelling was het digitaal ondertekenen van een hypotheekoffertes. De resultaten van deze proef waren goed: consumenten vonden het gemakkelijk en de doorlooptijd verminderde drastisch.

Insurance – 2017

Digital Insurance Agenda Munich

In samenwerking met ANVA B.V. en Xurux  B.V. heeft de digitale kluis B.V. in 2017 de eerste versie van de kluis ontwikkeld (werknaam : Cargobay), het innovatieve concept hebben we in 2018 op de Digital Insurance Agenda van Munich laten zien.