Sectoren

Omdat we communicatie voor de eind gebruikers zo makkelijk mogelijk willen maken werken we sector overstijgend. Eén app waarin je zowel je betaalde energiefactuur, je verzekeringspolis of je pensioenoverzicht kan ontvangt. Lekker makkelijk, alles op één plek.

Sectoroverstijgend
Onafhankelijk
Non-concurrentieel

Pensioenen

Door de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel neemt de relevantie van effectieve communicatie met deelnemers aanzienlijk toe. Tegelijkertijd staat de sector voor ingrijpende systeemveranderingen die aanzienlijke investeringen vereisen, dit alles terwijl de beschikbare capaciteit van IT-personeel beperkt is.

Met Doccle willen we ook in deze sector klaarstaan met de juiste oplossing.