Top of mind blijven voor je klant & veilig communiceren

Verzekeren

In het verleden was communicatie een stuk eenvoudiger. Tegenwoordig is er echter een overvloed aan communicatiekanalen: ‘Mijn-omgevingen’, e-mails en af en toe een papieren brief tussen alles door. Deze overvloed aan digitale kanalen vormt een uitdaging voor klanten om betrokken te blijven.

Daarnaast brengt de digitalisering IT-beveiligingsvraagstukken met zich mee, zoals het risico op misbruik van persoonsgegevens, iets wat steeds vaker voorkomt. Dit speelt allemaal op een moment dat de capaciteit van IT-personeel beperkt is.

Doccle biedt gebruikers en organisaties een zorgeloze ervaring met kant-en-klare, bewezen communicatieoplossingen die eenvoudig en geleidelijk te implementeren zijn. Doccle voldoet aan de laatste EU-wetgevingen, waaronder eIDAS 2.0, FiDa en de Open Data Act.

 

Verzekeren doccle nl
Eenvoudig in verbinding
Kifid uitspraak opgelost
Data laagdrempelig actueel

Om de consument en MKB-er te beschermen zijn er vanuit Europa en Nederlandse tal van wetgevingen gemaakt rond eIDAS2.0, Open Data, Open Insurance, FiDa, Dora etc. Deze zijn deels al van kracht komen de komende twee jaar in sneltreinvaart op organisaties af. Deze wetten stellen strikte eisen rond klant identificatie, toestemming voor data uitwisseling & data minimalisatie, audittrails, open standaarden etc.

Tegelijk geeft Kifid in huidige uitspraken al aan dat Mijn-Omgevingen en e-mail-communicatie niet meer voldoen aan veiligheid en klantgerichtheid. Mijn omgevingen worden gezien als een passief kanaal waar informatie opgehaald moet worden. E-Mail is onveilig omdat het openbaar is en kans heeft op phishing.

Bron: Uitspraken van de Kifid Geschillencommissie Kifid nr. 2024-0125 en Kifid nr. 2024-0157

Vertrouwd door uiteenlopende organisaties

Live sinds 2014, sinds 2017 gekoppeld met de Belgische berichtenbox en duizenden andere organisaties.

Wat is de uitdaging?

Wat is de oplossing?

Wat is het resultaat?

Wat zijn de voordelen?

Wat is de uitdaging? – Digitale wirwar

De gemiddelde Nederlander heeft beperkt grip op zijn/haar persoonlijke administratie, heeft tal van wachtwoorden voor Mijn-omgevingen en heeft informatie op verschillende plaatsen staan. Dit terwijl gemakkelijk overzicht over administratie, zelfredzaamheid en financieel inzicht belangrijk is.

Met steeds strengere regels en wetten, is veilig communiceren belangrijker dan ooit. De uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt, stellen verzekeraars op de proef om hun communicatiekanalen onder de loep te nemen.

 

Verzekeringen zijn niet top-of-mind bij klant
Phishing aanvallen
Relevant contact tussen organisatie en klant is lastig en duur
Klanten zijn bezorgd over data veiligheid
Strikte regelgeving eIDAS 2.0, Open Data, Kifid, …
Doccle is ‘data-kijkglas’ en koppelt met wallets en Solid

Wat is de oplossing?

Het leggen van een digitale verbinding tussen de klant, de verzekeraar en de adviseur. Hierdoor kunnen polissen, voorwaarden, facturen en data direct worden afgeleverd in de persoonlijke kluis van de verzekeringsnemer. Data is eenvoudig te actualiseren, zodat de klant een up to date inzicht houdt en de verzekeraar haar CRM data actueel houdt.

Door de andere wijze van communicatie neemt de traffic naar de Mijn-omgeving en digitale apps gemiddeld met 30 % toe, neemt de NPS met 15 punten toe en het callverkeer tot 57 % af.

Doccle ontzorgt!

Verbeter klantcommunicatie, vereenvoudig processen, verlaag kosten.

Doccle ontzorgt meer dan 3.000.000 gebruikers in communicatie, is gekoppeld met de Belgische berichtenbox en meer dan 17.000 organisaties.

Door het bestaande model om te draaien en informatie bij de klant af te leveren in plaats van het te laten op te halen uit Mijn-Omgevingen en klantportalen wordt communicatie beter gelezen. Communicatie processen worden eenvoudiger en IT kosten gaan omlaag.

Door van Doccle gebruik te maken wordt het voldoen aan de nieuwe EU wetgeving en EU richtlijnen een stuk eenvoudiger. Iedere gebruiker een persoonlijke datakluis.

Sectorstijgend
Niet Concurrentieel
Bewezen plaform

Wat is het resultaat?

De verzekeringsnemer blijft eenvoudig betrokken en op de hoogte van zijn of haar verzekeringen en hoeft voor het eerste inzicht niet in losse ‘mijn omgevingen’ in te loggen. Omdat Doccle sectoroverstijgend werkt, komt de klant met de verzekeringen in contact terwijl hun energiefactuur wordt betaald of een digitale handtekening wordt gezet voor een andere organisatie.

De verzekeringsmaatschappij of adviseur blijft laagdrempelig in contact met haar klant , zonder grote investeringen. Datauitwisseling vindt plaats via open standaarden waardoor er geen lock-in risico bestaat.

Wat zijn de voordelen?

Deze oplossing biedt grote voordelen voor zowel de verzekeringsnemers als de verzekeraars.

Voor de verzekeringsnemer

  1. Overzicht en grip op persoonlijke administratie
  2. Inzicht krijgen & houden van verzekeringen
  3. Veilig informatie delen wanneer nodig

Voor de verzekeraar

  1. Laagdrempelig in verbinding met de verzekerde
  2. Minimale voorinvestering
  3. Kostenbesparing: papier naar digitale verbinding
  4. Voldoet aan EU wetgeving: #eIDAS2.0, #FiDa, #Open….
  5. Gebruik van Open communicatie standaarden