04/10/2023

Home Invest en Hyposimpel zijn live en kiest Doccle voor heldere klant communicatie en brondataverzameling

Voor de communicatie met de eindklant heeft Hyposimpel voor het communicatieplatform Doccle gekozen. Met Doccle heeft iedere gebruiker een persoonlijke data- en documentenkluis. Alle data en documenten die worden uitgewisseld heeft de gebruiker voor de rest van zijn of haar leven in het eigen, veilige digitale archief.

Home Invest, de hypotheekserviceprovider voor de persoonlijke adviseur, werkt samen met Hyposimpel.

Hyposimpel levert de bemiddelings- en beheersoftware voor de onafhankelijke adviseur op het gebied van hypotheken en leven. De oplossing wordt geleverd inclusief CRM/beheer tool.

 

Dit levert adviseurs:

  • Straight Through Processing (STP) voor eigen agentschappen
  • Lage maandkosten
  • Fair pricing: Pay per Use (per aanvraag)

Voor de communicatie met de eindklant heeft Hyposimpel voor het communicatieplatform Doccle gekozen. Met Doccle heeft iedere gebruiker een persoonlijke data- en documentenkluis. Alle data en documenten die worden uitgewisseld heeft de gebruiker voor de rest van zijn of haar leven in het eigen, veilige digitale archief. Eenvoudig gerubriceerd volgens SiVi AFS. Door een koppeling met Brondata is het verzamelen van de juiste data met aanvullende documenten eenvoudig geworden. Doccle gebruikt hier de partner Ordina met de dienst FASCO voor.

Door Doccle te gebruiken als klantinteractie platform levert dit belangrijke voordelen voor Hyposimpel als voor haar klanten. Hyposimpel kan alle voordelen van een bewezen klantinteractieplatform gebruiken zonder zelf te hoeven investeren in ontwikkeling of onderhoud. Het platform is volledig ISO gecertificeerd en kent zeer strikte security policies. Heel wat Belgische bedrijven, waaronder KBC, een toonaangevende grootbank en de overheid met de berichtenbox, My e-box, zijn  gekoppeld. KBC doet haar volledige digitale documentafwikkeling via Doccle en integreerde Doccle in de KBC betaal app en webomgeving. ‘Dit geeft vertrouwen’ aldus Marcel Bax.

Doccle is sector overstijgend, veilig en efficiënt

Een sector overstijgend communicatie platform waarbij de eindklant (consument, zzp-er of MKB-er) echt centraal staat in de communicatie. Zowel bij het afleveren als bij het opvragen van informatie. Informatie die wordt afgeleverd is levenslang van de consument De consument bepaalt zelf wie toegang krijgt tot welke datapunten.

Het is even omdenken maar het platform levert de organisatie belangrijke voordelen op. Zo genereert het 30% meer trafiek naar de mijn-omgeving, draagt het bij  aan een NPS verhoging van +15 punten en een callreductie tot 57%. Ofwel, een verhoging van de servicegraad en verlaging van IT en proceskosten.

Dat dit veilig is en goed werkt heeft Doccle bewezen. Het van origine Belgische platform is live sinds 2014, heeft 2,9 miljoen gebruikers (53% van de BE huishoudens). Het platform is in België gekoppeld met de Belgische berichtenbox en met o.a. KBC, Allianz, Das, ARAG en Ergo als grootbanken, verzekering en pensioen klanten. Totaal zijn meer dan 17.000 organisaties die Doccle gebruiken om hun administratie veilig bij hun klanten of werknemers te bezorgen.

Er is geen risico van een lockin. Doccle is gebaseerd op open standaarden zoals SiVi AFS en HDN.

Een andere belangrijke reden dat Home Invest voor Doccle kiest is dat het platform sector overstijgend werkt waardoor klanten er vaker komen dan op een los klantportaal of mijn-omgeving. Daar heb je talloze wachtwoorden van die je vergeet met als gevolg dat je er niet vaak komt. Ook tijdens de nazorg is dit een belangrijke meerwaarde.

Gebaseerd op actuele brondata kan je de klant eenvoudig blijven informeren. Daarnaast is Doccle volledig voorbereid op alle Europese wetgeving zoals eIDAS 2.0, Open Data, Open Finance en Open Insurance en werkende koppelingen met wallets en Solid.

Waarom hebben Home Invest en Hyposimpel gekozen voor Doccle?

Doccle is onafhankelijk, sector overstijgend en informatie is echt van de klant en blijft bij de klant.

De eindklant heeft een levenslang en veilig archief van alle verzamelde stukken en data dat ze kunnen delen met Hyposimpel en hun adviseur.

Voor relaties die een eigen klantportaal hebben is het geen concurrent, integendeel, het werkt trafiek verhogend dankzij het doorlinken naar de mijn-omgeving of het bestaande portaal.

Er is geen risico van een lockin. Doccle is gebaseerd op open standaarden zoals SiVi AFS en HDN.

Andere belangrijke reden dat Home Invest en Hyposimpel voor Doccle kiezen is dat het platform sector overstijgend werkt waardoor klanten er vaker komen dan een los klantportaal of mijn- omgeving. Daar heb je talloze wachtwoorden van die je vaak vergeet met als gevolg dat je er niet vaak komt. Ook tijdens de nazorg is dit een belangrijke waarde.

Gebaseerd op actuele brondata kan je de klant eenvoudig blijven informeren. Daarnaast is Doccle volledig voorbereid op allen Europese wetgeving zoals eIDAS 2.0, Open Data, Open Finance en Open Insurance , werkende koppelingen met wallets en Solid.

Open Innovatie Beweging

Innovatie waarbij de eindklant echt centraal staat, blijkt lastig te zijn om succesvol te maken. Daarom zijn Doccle gezamenlijk met Harold Mahadew van het Verbond van Verzekeraars en Justin Schlee van ANVA de Open Innovatie Beweging gestart. Er hebben zich nu al meer dan 23 organisaties uit verschillende sectoren bij aangemeld.

Met de Open Innovatie Beweging brengen wij bedrijven samen om gemeenschappelijke pijnen in kaart te brengen en samen een oplossing te vinden én te realiseren. Door een gezamenlijke aanpak kunnen kosten en tijd gedeeld worden en zijn oplossingen sneller ontwikkeld en operationeel.

Heb jij ook bepaalde processen die je gericht wilt digitaliseren om efficiënter te kunnen werken, maar ontbreekt de tijd, kennis of de middelen. Sluit je dan zeker aan.

Momenteel wordt er aan een 4-tal use-cases gewerkt. Daarnaast is er een werkgroep die zich richt op standaardisatie van Life-events. Neem contact op met Otto Lagemaat otto.lagemaat@doccle.nl ons om meer te weten wat dit precies inhoudt  en of dit ook voor jou interessant kan zijn.