08/09/2023

Dit zijn de 5 grootste voordelen van datasharing

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Vooral de technologie van datasharing is er eentje om in het oog te houden. Deze zal de komende jaren zorgen voor een veel efficiëntere uitwisseling van data tussen verschillende systemen. We bespreken de 5 meest in het oog springende voordelen van datasharing voor bedrijven.

Bij veel administratieve processen zijn klanten, leveranciers of werknemers verantwoordelijk voor het aanleveren van specifieke data of documenten. Denk hierbij aan salarisinformatie voor hypotheekaanvragen of medische gegevens voor een schadedossier. Omdat de aanvrager de gegevens zelf moet verstrekken, bijvoorbeeld via een e-mailbijlage, leidt deze handmatige aanpak helaas vaak tot langere doorlooptijden.

Een ander risico is de twijfel over de juistheid van de aangeleverde gegevens. Het ontbreken van een geautomatiseerde validatie kan leiden tot fouten en onnauwkeurigheden in uw systemen. Bovendien bestaat het risico dat de aanvrager onbedoeld meer informatie verstrekt dan gevraagd is geweest, wat op zijn beurt kan leiden tot complicaties in geval van een mogelijk datalek.

Waarom datasharing?

Met datasharing versnelt u het aanleveren, controleren en verwerken van allerhande inkomende data binnen uw organisatie. Daarbij worden zowel gegevens als documenten rechtstreeks en ongewijzigd uit de oorspronkelijke bron, meestal een datakluis zoals die van Doccle, opgehaald. Vervolgens worden ze op een veilige manier, met toestemming van de gebruiker, met u gedeeld. Zo verkort de doorlooptijd, verhoogt de gegevenskwaliteit, en bovendien houdt u beter rekening met de privacywetgeving. In deze blogpost leggen we haarfijn uit wat datasharing is.

Dit zijn de 5 voordelen van datasharing voor bedrijven:

1. Veel databanken via één verbinding

Vandaag bewaren particulieren op heel veel verschillende plaatsen hun data. Daarbij is het voor hen niet evident om deze informatie eenvoudig te raadplegen en te delen met bedrijven. Dankzij datasharing zal u toegang krijgen tot deze databronnen – denk aan overheidsdatabronnen met persoonsgegevens, inkomen, pensioen etc. – waardoor u, na toestemming van de gebruiker, deze gegevens kan raadplegen.

2. Meer betrouwbare gegevens

Het importeren van data uit een bekende, officiële bron verhoogt onmiddellijk de betrouwbaarheid van de gegevens. U krijgt bovendien zicht op uit welke bron de data afkomstig zijn, wanneer de data opgehaald worden uit de bron en of de gebruiker deze nog heeft aangepast. Dit leidt tot een betrouwbaarheidsscore en op basis daarvan kan u uw interne controles optimaliseren én versnelt u tegelijkertijd het hele proces.

3. Templates en gestructureerde data

Nog een voordeel van datasharing is dat het mogelijk wordt om te werken met zogenaamde templates. Deze aanpasbare formulieren laten toe om werknemers met één druk op de knop de juiste set van gegevens gestructureerd op te vragen uit de klant zijn persoonlijke datakluis, en vervolgens automatisch te laten invoeren in uw systemen.

4. Privacy en toestemming

De GDPR en de nakende Europese regelgeving beschrijven hoe organisaties moeten omgaan met persoonlijke data. Zo vereist men dat u kunt bewijzen dat u op de juiste basis gegevens opvraagt, en dat u enkel die gegevens verzamelt die absoluut nodig zijn voor het voorziene doel. Bij datasharing geeft uw klant zelf toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bovendien wordt automatisch het doel meegegeven met het informatieverzoek en wordt een zogenaamd audit trail bijgehouden: het moment van de toestemming, en de periode tot wanneer u toegang heeft.

5. Een betere klantervaring

Misschien wel het grootste voordeel van datasharing is dat het de klantervaring ten goede komt. Informatie uit geconnecteerde bronnen hoeft immers maar één keer verzameld te worden en bovendien is deze eenvoudig deelbaar. Ook kunnen gebruikers notificaties krijgen om hen eraan te herinneren dat ze nog openstaande taken hebben. Met andere woorden, dankzij datasharing wordt het leven van de klant weer wat vereenvoudigd. Ook geeft het uw klant een blijvend overzicht van welke informatie met uw organisatie is gedeeld.