Eenvoudiger en veilig in verbinding blijven met deelnemers

Pensioenen

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel wordt effectief communiceren met deelnemers steeds belangrijker. Tegelijkertijd is informatie omtrent pensioenen vaak geen prioriteit voor de deelnemers en ziet de sector zich geconfronteerd met diepgaande systeemveranderingen die forse investeringen noodzakelijk maken. Dit alles terwijl de beschikbare capaciteit van IT-personeel beperkt is.

Doccle biedt een oplossing door zowel deelnemers als pensioenuitvoerders te ondersteunen met kant-en-klare, bewezen communicatiemethoden die gemakkelijk en stapsgewijs toe te passen zijn. Daarnaast zijn de diensten van Doccle in overeenstemming met nieuwe Europese wetgevingen, waaronder eIDAS 2.0, FiDa, en de Open Data Act.

 

 

Eenvoudig in verbinding
Data laagdrempelig actueel
Substantieel lagere kosten

‘Pensioenfondsen worden op dit moment voor een groot deel van hun tijd in beslag genomen door de waan van de dag en komen daardoor minder toe aan de strategische risico’s op de langere termijn.

De oorzaken zijn de maatschappelijke vertrouwensbarometer, de druk op kostenbeheersing en de langdurige beschouwingen over een nieuw stelsel.’

Bron: De grootste risico’s voor de pensioensector in de komende jaren – PWC

Wat is de uitdaging?

Wat is de oplossing?

Wat is het resultaat?

Wat zijn de voordelen?

Wat is de uitdaging?

De gemiddelde Nederlander heeft beperkt grip op zijn/haar persoonlijke administratie, heeft tal van wachtwoorden voor Mijn-omgevingen en heeft informatie op verschillende plaatsen staan. Dit terwijl gemakkelijk overzicht over administratie, zelfredzaamheid en financieel inzicht belangrijk is.

 

Pensioen niet top-of-mind
Complexe materie voor de deelnemer
Relevant contact tussen uitvoerder en deelnemer is lastig
Veel papier: Mailadres in 30 % niet bekend
Gemakkelijk inzicht bieden
Beperkte integratie van communicatiekanalen
Strikte regelgeving
Doccle is ‘data-kijkglas’ en koppelt met wallets en Solid

Wat is de oplossing?

Het leggen van een digitale verbinding tussen de deelnemer en de uitvoerder. Hierdoor kunnen pensioenoverzichten direct worden afgeleverd in de persoonlijke kluis van de deelnemer. Data is eenvoudig te actualiseren, zodat een up to date inzicht houdt.  En de uitvoerder relevante inzichten kan bieden.

Doccle ontzorgt!

 • Verbeter klantcommunicatie, vereenvoudig processen, verlaag kosten.
 • Doccle ontzorgt meer dan 3.000.000 gebruikers in communicatie, is gekoppeld met de Belgische berichtenbox en meer dan 17.000 organisaties.
 • Door het bestaande model om te draaien en informatie bij de klant af te leveren in plaats van het te laten op te halen uit Mijn-Omgevingen en klantportalen wordt communicatie beter gelezen. Communicatie processen worden eenvoudiger en IT kosten gaan omlaag.
 • Door van Doccle gebruik te maken wordt het voldoen aan de nieuwe EU wetgeving en EU richtlijnen een stuk eenvoudiger. Iedere gebruiker een persoonlijke datakluis.
Sectorstijgend
Niet Concurrentieel
Bewezen plaform

Wat is het resultaat?

De deelnemer blijft eenvoudig betrokken en op de hoogte van zijn of haar pensioen en hoeft voor eerste inzicht niet in losse ‘mijn omgevingen’ in te loggen. Omdat Doccle sectoroverstijgend werkt, komt de deelnemer met pensioen in contact terwijl hun energiefactuur wordt betaald of een digitale handtekening wordt gezet voor een andere organisatie.

De pensioenuitvoerder blijft laagdrempelig in contact met de deelnemer, zonder grote investeringen. Datauitwisseling vindt plaats via open standaarden waardoor er geen lock-in risico bestaat.

Wat zijn de voordelen?

Deze oplossing biedt grote voordelen voor zowel de deelnemers als de pensioen uitvoerders.

Voor de deelnemer

 1. Overzicht en grip op persoonlijke administratie
 2.  Inzicht krijgen en houden van het pensioen
 3. Veilig informatie delen wanneer nodig

Voor de uitvoerder

 1. Laagdrempelig in verbinding met de deelnemer
 2. Minimale voorinvestering
 3. Kostenbesparing: Papier naar digitale verbinding
 4. Voldoet aan EU wetgeving: #eIDAS2.0, #FiDa, #Open….
 5. Gebruik van open communicatie standaarden