Use-case: Slachtofferhulp

Deze case richt zich op een partnerrelatie tussen een man en een vrouw die te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Na een ernstige situatie verlaat de vrouw het huis en zoekt ze hulp bij een opvanginstelling zoals het “Blijf-van-mijn-lijf-huis.” Daarnaast heeft ze contact opgenomen met de gemeente om verdere ondersteuning en bescherming te zoeken.

Case opgesteld door ICTU en gedemonstreerd voor Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Slachtoffer centraal
Hergebruik van informatie
Data delen over keten

“Wij willen de administratie rond slachtofferhulp vereenvoudigen
met de inzet van een persoonlijke digitale kluis.”

Otto Lagemaat – CEO Doccle NL

Aanleiding

Oplossing

Betrokkenen

Initiatiefnemers

Wat was de aanleiding?

 

Vaak spelen emoties en angst een belangrijke rol in iemands leven wanneer die persoon de hulp in roept van slachtofferhulp.

Het huidige administratieve proces rond aanmelding en afwikkeling is complex. Zowel voor het slachtoffer zelf als voor de betrokken organisaties. Door de uitwisseling van informatie anders te organiseren kan extra leed worden voorkomen.

 

Veiligheid en Vertrouwelijkheid:
    • De vrouw verkeert in angst voor haar gewelddadige partner en verzoekt om strikte geheimhouding van haar verblijfplaats. (Opmerking: Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat informatie niet onbedoeld wordt gedeeld tussen verschillende instanties, aangezien geheimhouding cruciaal is om haar veiligheid te waarborgen.)
Herstel van Identiteitsdocumenten:
    • Als gevolg van de acties van haar partner is de vrouw haar identiteitspapieren kwijtgeraakt, wat haar belemmert om toegang te krijgen tot essentiële diensten. Het verkrijgen van nieuwe identiteitsdocumenten is dringend vereist om haar legitieme toegang tot hulpbronnen te herstellen.
Financiële Zelfredzaamheid:
    • De vrouw ervaart financiële ontberingen en heeft ondersteuning nodig om in haar basisbehoeften te voorzien, gezien haar huidige onvermogen om zelfstandig te voorzien in haar levensonderhoud.
Juridische Bescherming en Aangifte:
    • Er wordt overwogen om juridische stappen te ondernemen, inclusief het indienen van een aangifte. Tegelijkertijd vraagt ze om beschermende maatregelen van de politie om haar fysieke veiligheid te waarborgen.

Wat was de oplossing?

De volledige case is beschreven in een presentatie en in een video.

 

Download de presentatie

Bekijk de video

Wie was er bij betrokken?

 

Wie waren de initiatiefnemers?

ICTU

Stichting ICTU heeft een werkende oplossing gemaakt om aan te tonen hoe het administratieve proces rond slachtofferhulp kan vereenvoudigen door de inzet van een persoonlijke kluis.

Deze werkende keten is ter inspiratie gedemonstreerd voor Ministerie van Justitie en Veiligheid. ICTU werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken.

Doccle

Communicatieplatform waarbij de informatie echt van de gebruiker is. Met een persoonlijke kluis ben je baas van eigen data.