01/08/2022

Persoonlijke administratie: een noodzakelijk kwaad

Als Doccle geloven we dat digitale communicatie en persoonlijke administratie wezenlijk anders kan en ook moet!

Voor zowel Consumenten als voor ZZP-ers en MKB-ers.

77%

Bewaart belangrijke documenten op meerdere plekken: Papier, mail, Mijn-omgevingen

40%

Worstelt met de administratie

26%

Ziet wel eens een mailtje over het hoofd

De gemiddelde consument, maar ook de minder digitaal vaardigen en ouderen ‘mag’ veel zaken regelen via ‘Mijn-omgevingen’, mail of papier. Dit blijkt lastig. Hierdoor heeft de consument of MKB-er nagenoeg geen overzicht.

Tegelijk worstelen organisaties om relevant te zijn en te blijven. Juist te communiceren en op het juiste moment een dialoog te hebben wanneer nodig. Daarbij zijn de communicatie kosten hoog en is personeel is schaars.

Door de vele accounts van Mijn-omgevingen die een consument heeft is het aantal bezoeken relatief laag.

Digitale communicatie kan en moet wezenlijk anders!

Door het bestaande model om te draaien en de burger als vertrekpunt te nemen worden zowel de burger maar ook organisaties hier wijzer van.

Communicatie wordt beter en eenvoudiger. Organisaties worden, op de juiste momenten, relevanter.

We worden door partners is ons netwerk wel eens ‘De disrupter in klantcommunicatie genoemd’.

Relevant zijn en blijven met een digitale verbinding …

Onze ambitie? – Het beste consumenten platform worden door:

 • Burgers helpen om hun persoonlijke administratie eenvoudiger te maken
 • Organisaties in staat stellen communicatie structureel te verbeteren en te ontlasten bij digitale transformatie door het leveren van bewezen API- gebaseerde componenten en widgets
 • en zo relevant te zijn en te blijven via een digitale verbinding

De Doccle manier:

De Doccle manier:

Bij alles wat we doen en aanpakken.

Sector overstijgend!

Burgers en MKB-ers werken over meerdere sectoren.

Community gedreven!

Gebruikers & organisaties bepalen wat nodig is.

Wat is Doccle?

Doccle is een community gebaseerd consumenten platform die een digitale verbinding ondersteunt tussen consumenten en die partijen die je vertrouwt.

In België gebruiken 2,5 mln consumenten (45 % van de huishoudens) en MKB organisaties Doccle en zijn er ca. 10.000 aangesloten organisaties. Doccle is o.a. gekoppeld met de eBox, de Vlaamse berichtenbox.

Organisaties leveren relevante informatie af in de kluis van de consument. De burger krijgt eenvoudig overzicht in de persoonlijke administratie, hoeft minder wachtwoorden te onthouden en heeft een levenslang archief. De burger kan zo documenten ontvangen, facturen betalen en digitaal ondertekenen.

Daarbij stelt Doccle organisaties in staat een stukje van de eigen ‘Mijn-omgeving’ in de eigen huisstijl naar de persoonlijke kluis van de burger te brengen. Via de veilige digitale verbinding kan, met toestemming van de consument, relevante (bron)data worden uitgewisseld. Met Itsme kan de gebruiker veilig inloggen en zich identificeren op eIDAS hoog niveau.

Doccle in feiten en cijfers:

 • Live in Nederland binnen het notariaat en live aan het gaan binnen verzekeren en financiële dienstverlening;
 • In België 2,5 mln consumenten gebruikers (45 % van de huishoudens);
 • Meer dan 10.000 aangesloten organisaties, waar onder de berichtenbox van de Belgische overheid is gekoppeld;
 • Doccle is strategisch partner van de Vlaamse overheid in de ontwikkeling van een persoonlijke datakluis is Solid;
 • Toename verkeer ‘Mijn omgeving’ – 17 %;
 • Beter betaalgedrag 50 %;
 • Verhoging automatische incasso’s 76 %,
 • Veilige – data sharing – met toestemming van de burger
 • Eenvoudig op de hoogte blijven bij veranderingen van specifieke (life) events

Door eenvoudige integratie van Doccle API’s (in bestaande bedrijfsprocessen) verbetert een organisatie de communicatie en beperkt een organisatie hoge IT-kosten voor ontwikkeling of onderhoud van de Mijn-omgeving.

Door data uitwisseling totaal anders te gaan organiseren wordt het beter voor de burger (overzicht en grip op de persoonlijke administratie) en beter voor de organisatie. Het wordt mogelijk om onderdelen van de Mijn-omgeving met de persoonlijke data/ administratie kluis van de burger te verbinden. Dit vereenvoudigd en verbeterd de communicatie tussen beiden.

Om met dit mechanisme ervaring op te doen en te bewijzen dat communicatie echt anders kan zetten we met ketenpartners een beweging van Open-innovatie op.

 

Vlaamse overheid zet Data Nuts Organisatie op: Digitaal Vlaanderen

De Vlaamse overheid is bezig een Data Nuts Organisatie op te richten en heeft Doccle als strategisch partner gekozen om gezamenlijk een digitale kluis voor iedere Vlaamse inwoner te ontwikkelen.

Bij de geboorte krijg je zo’n kluis waar je geboorte akte in wordt afgeleverd, tijdens je school worden je cijferlijsten en je diploma afgeleverd waarna de kluis je leven lang met je meereist.

Het persbericht van de samenwerking.

 

Slag maken van ‘Administratie platform’ naar ‘Datasharing Ecosysteem’

Als Doccle zijn we de slag aan het maken van een ‘Administratie platform voor consumenten’ naar een ‘Data Sharing Ecosysteem’ voor burgers en MBK bedrijf, waarbij je als burger in control bent wat je met wie deelt.

Sector overstijgend live!

Onze markt focus zit op een sector overstijgende aanpak.Op dit moment zijn we in NL live binnen Notariaat en op korte termijn gaan we live binnen Verzekeren en Financieel advies. Adviesbox (grootste software leverancier van hypotheek adviessoftware en onderdeel va ING)  is één van de acht partijen waarmee we nu aan het koppelen zijn.

Open innovatie: Doe mee! Bewijs leveren door live werkende sectoroverstijgende cases :

We geloven dat (digitale) communicatie echt anders moet en anders kan. Daarom zijn we nu rond een aantal thema’s met een groep van nu 10 organisaties een beweging van open innovatie gestart. Met voorbeeld ICTU (innovatie stichting van overheid) doen we dit rond Slachtofferhulp en Schuld hulpverlening. Ook zijn we werkende cases aan het opzetten met (semi) overheid rond een aantal thema’s:

 • Gezondheid en welzijn: Slachtofferhulp
 • Werk en inkomen: Virtueel inkomens loket & Schuldhulpverlening & career wallet, Persoonlijk financiële peilstok
 • Wonen: Eenvoudig een huis kopen en Nazorg voor je opstalverzekering Case
 • Algemeen: Know your Customer

Consumenten | ZZP-ers | MKB-ers

Doccle is er voor de consumenten maar ook MKB ondernemers en ZZP-ers kunnen nu grip krijgen op hun administratie zodat deze eenvoudiger wordt.