Uitgangspunten: Denken & DOEN | Halen & Brengen

Open Innovatie Beweging

We geloven in de kracht van innoveren en zien dat er in de ecosystemen van (financiële) diensten alleen resultaat bereikt kan worden door samen te werken en gezamenlijk te leren.

Daarbij kan echte innovatie alleen worden bereikt door in de sector op andere manieren samen te werken en nieuwe vraagstukken op te pakken en werkend gaan uitproberen.

Sectoroverstijgend
Klant centraal
Non-concurrentieel

Door te Doen en gezamenlijk te leren ontstaan mogelijk nieuwe initiatieven die de markt verder zal brengen. Iedere partij kan zich aanmelden en zelf bepalen welke rol zij hierin wil nemen (gezamenlijk of individueel). 

Oorspronkelijke initiatiefnemers

We zijn afgestapt van de traditionele aanpak en hebben gekozen voor een frisse benadering van innovatie, los van onze standaard projecten. Door direct in actie te komen, ontwikkelen we dynamische prototypes, testen deze en gebruiken de opgedane kennis als leerplatform.

Deelnemers

Wat zien we?

Waarom deze beweging?

Welke deelnemers?

Met welke use-cases?

Wat zien we?

Veel technologische ontwikkelingen
Nieuwe strikte EU – Data – wetgeving
Organisatie is niet Top of Mind bij eindklant
Overlopende IT-kalenders
Angst voor data-lekken
Veel applicaties – vaak puntoplossingen
#Open Data
#Open Finance
#Open Insurance
Veel evenementen
Weinig initiatieven die DOEN

Waarom de Open Innovatie Beweging?

Wij zijn ervan overtuigd dat er ruimte is voor verandering en dat het mogelijk is om gezamenlijk te groeien en individuele beslissingen te nemen die passen bij jouw organisatie. Daarom hebben we besloten om de Open Innovatie Beweging te lanceren. We geloven sterk in de kracht van innovatie en erkennen dat in de wereld van (financiële) diensten succes alleen kan worden behaald door samen te werken en gezamenlijk te leren.

Echte innovatie vereist een nieuwe manier van samenwerken binnen de sector, het aanpakken van nieuwe uitdagingen en het actief experimenteren met oplossingen. Samen kunnen we de weg effenen voor innovatie en positieve verandering.

Lees hier de originele uitnodiging.

‘Mijn innovatie-mantra is: wie is de klant en welk probleem willen we voor die klant oplossen? Om vervolgens bij Open Innovatie op zoek te gaan naar oplossingen in de non-concurrentiele basis van samenwerken tussen partijen. Die basis is echt groot genoeg, als partijen écht gaan voor het klantbelang en dat boven hun eigen (tijdelijke) voorsprong durven plaatsen. De Open Innovatie Beweging leent zich hier uitstekend voor’

Dorine van Basten – Adjunct Directeur – NWWI

Waarom zijn deelnemers enthousiast?

Thema’s zijn relevant
Eindklant centraal en win-win voor organisaties
Gericht doen, vanuit bredere visie
Vragen om andere benadering

Als consument zou ik graag het beheer hebben over mijn eigen data en documenten. Iedere verzekeraar en geldverstrekker vraagt vaak dezelfde data en stukken. Als service provider is het handig om via 1 omgeving data en documenten op te vragen en te delen met de onderliggende adviseur en consument. Het maakt het delen simpeler en veiliger. Innovatie is key om tot een totaaloplossing te komen voor alle partijen in de keten van consument, adviseur, bemiddelaar tot aan aanbieder.

Marcel Bax – Co-owner – Hyposimpel

Vroeger…….hadden we een groene brievenbus van PTT-post. Lekker handig. Alle communicatie kwam op een plaats binnen. Dankkzij digitalisering hebben wij heel veel brievenbussen gekregen.Het wordt tijd voor één brievenbus.

Alwien Geerts – Financial Planner – Geerts Adviesgroep

Ondanks alle kansen en mogelijkheden die technologie heden ten dage biedt, zie je nog altijd dat mensen vast komen te zitten in het systeem wanneer hun situatie niet past in het procesontwerp of de regelimplementatie. Als je het zo zegt, klinkt dat eenvoudig om op te lossen: gewoon beter je best doen. Maar de klantreis door een keten is complex. Het is dan ook mijn overtuiging dat alleen samenwerking tussen ketenpartijen leidt tot een innovatief en op maat gesneden end-to-end ondersteuning van de klantreis. Open Innovatie biedt die kans.

Rene Frankena – Solution manager – Blueriq

Doe je ook mee?

Welke use-cases zijn er?

Documenten en data uitwisselen

Eindklantgerichte data- en documentenuitwisseling voor up-to-date bedrijfsprocessen.

 

UBO proces vereenvoudiging

UBO-proces soepeler: last wordt lust, minder administratie, altijd actuele data.

 

Persoonlijk Financieel Overzicht

Financieel inzicht voor allen, extra hulp voor gescheiden vrouwen (0-2 jaar).

 

Eenvoudige woonreis

Makkelijker een woning aankopen. Met hergebruik van jouw informatie bij verschillende partijen.

 

Werkgroep: standaardiseren en life-events

We geloven met de betrokkenen van deze werkgroep dat standaardiseren van data -uitwisseling rond life events de wereld voor de consument, adviseur en aanbieder kan vereenvoudigen en dat de adviseur relevanter kan blijven. Binnen deze werkgroep wordt er sectoroverstijgend gewerkt aan het standaardiseren van life-events en signalen.

Doe je ook mee?

 

"(Verplicht)" indicates required fields