Pensioenen

Door de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel neemt de relevantie van effectieve communicatie met deelnemers aanzienlijk toe. Tegelijkertijd staat de sector voor ingrijpende systeemveranderingen die aanzienlijke investeringen vereisen, dit alles terwijl de beschikbare capaciteit van IT-personeel beperkt is.

Met Doccle willen we ook in deze sector klaarstaan met de juiste oplossing.

Wat is de uitdaging?

Wat is de oplossing?

Wat zijn de voordelen?

Wat is het resultaat?

Wat is de uitdaging?

De gemiddelde Nederlander heeft beperkt grip op zijn/ haar persoonlijke administratie, heeft tal van wachtwoorden voor Mijn-omgevingen en heeft informatie op verschillende plaatsen staan. Dit terwijl gemakkelijk overzicht over administratie, zelfredzaamheid en financieel inzicht belangrijk is.

 

Pensioen niet top-of-mind
Complexe materie voor de deelnemer
Gemakkelijk inzicht bieden
Uitvoerder komt moeilijk in contact met deelnemer
Huidige situatie heeft een beperkte integratie van communicatiekanalen
Strikte regelgeving
Doccle is ‘data-kijkglas’ en koppelt met wallets en Solid

Wat is de oplossing?

Het leggen van een digital verbinding tussen de deelnemer en de uitvoerder. Hierdoor kunnen pensioenoverzichten direct worden afgeleverd in de persoonlijke kluis van de deelnemer. Data is eenvoudig te actualiseren, zodat een up to date inzicht houdt.  En de uitvoerder relevante inzichten kan bieden.

Wat zijn de voordelen?

Voor de deelnemer

  • Laagdrempelig in gebruik
  • Inzicht krijgen en houden van het pensioen
  • Veilig informatie delen wanneer nodig

Voor de uitvoerder

  • Eigen apps aanbieden in persoonlijke kluis van deelnemer
  • Gebruik maken van een bewezen platform
  • Geen lockin, gebruik van Open SiVi AFS standaarden
  • Minimale voorinvestering

Wat is het resultaat?

De deelnemer blijft eenvoudig betrokken en op de hoogte van zijn of haar pensioen en hoeft voor eerste inzicht niet in losse ‘mijn omgevingen’ in te loggen. Omdat Doccle sectoroverstijgend werkt, komt de deelnemer met pensioen in contact terwijl hun energiefactuur wordt betaald of een digitale handtekening wordt gezet voor een andere organisatie.

De pensioenuitvoerder blijft laagdrempelig in contact met de deelnemer, zonder grote investeringen. Datauitwisseling vindt plaats via open standaarden waardoor er geen lock-in risico bestaat.