29/09/2022

Vlaamse overheid & Doccle: Strategische partners

Data moet net zo vrij en veilig toegankelijk zijn als drinkwater. Juist daarom zet de Vlaamse overheid een Data Nuts Organisatie op. Vanaf begin 2022 krijgt iedere baby die in Vlaanderen wordt geboren een eigen kluis waarin de geboorteakte, en later worden cijferlijsten en diploma’s afgeleverd. Op de 18e verjaardag wordt de kluis ‘losgeknipt’ van de ouders en reist deze kluis met je mee.

Doccle draagt o.a. bij om de kluis te vullen en de brug te slaan met (commerciële) organisaties.

Een mooie korte video van de samenwerking van het Vlaamse Data Nutsbedrijf met Randstad en Doccle.

Gezamenlijk innoveren we met persoonlijke datakluizen en onder andere met een Career wallet. Bekijk de video voor de achtergronden:

Op http://www.doccle.nl zie je hoe het Doccle platform werkt en wat we voor onze 2,5 mln. gebruikers doen.

Meer weten over de samenwerking met de Vlaamse overheid?  Doccle en Digitaal Vlaanderen kondigen strategische samenwerking aan.

Ook deelnemen aan marktgerichte innovaties?

Door data uitwisseling totaal anders te gaan organiseren wordt het beter voor de burger (overzicht en grip op de persoonlijke administratie) en beter voor de organisatie. Het wordt mogelijk om onderdelen van de Mijn-omgeving met de persoonlijke data/ administratie kluis van de burger te verbinden. Dit vereenvoudigd en verbeterd de communicatie tussen beiden.

Om met dit mechanisme ervaring op te doen en te bewijzen dat communicatie echt anders kan, zetten we met ketenpartners een beweging van Open-innovatie op.

Ook geïnteresseerd? Doe mee en meld je aan: https://doccle.nl/contact/

 

Live werkende innovatieve cases die we met ketenpartners aan het ontwikkelen zijn:

Algemeen

  • Know your customer
  • Life events o.a. Verhuizen
  • ……

Overheids loketten:

  • Slachtofferhulp
  • Virtueel inkomensloket
  • Schuldhulpverlening
  • …..

Wonen en verzekeren

Werk en inkomen

  • Financiële peilstok
  • Career wallet – Leven lang leren
  • ……

 De cases worden beschreven en video’s worden de komende periode toegevoegd.

 

Meer weten? Neem contact op.

Otto Lagemaat
Directeur Doccle NL

06 – 432 753 76