25/10/2022

De digitale oplossing voor naadloze communicatie

Doccle is een digitale oplossing voor digitale administratie dat ondersteuning biedt aan zowel de eigen kanalen van uw organisatie (mijnomgeving, email, papier) als aan de klanten van uw organisatie via een app en online oplossing voor de digitale administratie van uw klant. Dit levert:

 1. Ondersteuning van de eigen kanalen van uw organisatie.
 2. Ondersteuning bij het versturen van digitale documenten en data van en naar uw klanten

1 – Ondersteuning van de eigen kanalen van uw organisatie

Uw organisatie focust graag zoveel mogelijk middelen op het vernieuwen en innoveren van de eigen kernprocessen.  In veel van dergelijke processen is er echter een belangrijke administratieve stap te zetten (archiveren, betalen, ondertekenen, aangetekende zending te sturen, emails te sturen, data aanvragen en ontvangen).  Deze administratieve stappen vragen investeringen in technologie en oplossingen die niet tot de kerntaak van uw organisatie behoren, maar die wel heel wat investeringen vragen om deze op een goede manier te ondersteunen.

Als technologie platform voor administratieve acties laat Doccle u toe om eenvoudig te integreren met onze innovatieve oplossingen met een minimum aan investeringen.  U hoeft minder te investeren en geniet bovendien van alle investeringen die Doccle doet om deze administratieve acties te verbeteren omdat deze automatisch beschikbaar worden in uw kanalen.  Al uw middelen kunnen dan aangewend worden om de eigen kerntaken te verbeteren.

De unieke visie op integratie in de portalen van organisaties die hun klanten ook willen blijven bedienen vanuit eigen toepassingen. Wat het laatste punt betreft is het aanbod uniek omdat we verschillende integraties mogelijk maken en dit met 1 enkel technisch platform

Een kort overzicht van de oplossingen van Doccle die kunnen geïntegreerd worden in de kanalen van uw organisatie:

 1. Eenvoudig integreerbare plugin voor het visualiseren van documenten in uw mijnomgeving (online en app): overzicht van documenten bezorgd aan uw klant, sorteer & zoekmogelijkheden, documentvisualisatie, acties uitvoeren op documenten zoals het betalen van facturen;
 2. Eenvoudige API voor het integreren van betaalknoppen in de mijnomgeving;
 3. Eenvoudige API voor het integreren van elektronische ondertekening van documenten in de mijnomgeving : mogelijkheden voor digitale handtekeningen zoals smsOTP, emailOTP, Itsme, …
 4. Eenvoudige API voor het activeren van incasso vanuit de mijnomgeving;
 5. Eenvoudige API voor het integreren van betaalknoppen in uw emails en SMSen die u stuurt naar uw klanten;
 6. Mogelijkheid voor het genereren van QR code die kan geplaatst worden op papieren dragers voor het vragen van een betaling en indien gewenst een opt-in te verkrijgen voor toekomstige digitale communicatie;
 7. Wettelijk archief voor uw documenten, integreerbaar in eigen interne systemen en mijnomgeving waardoor u voldoet aan de wettelijke vereisten voor het archiveren van documenten. – Doccle kan ook gebruikt worden als intern archief;
 8. Bij Doccle is de gebruiker ‘Baas van eigen data’ met een eigen persoonlijke kluis. Door data met toestemming te delen kan uw klant u veilig en eenvoudig persoonlijk toestemming om van relevante veranderingen in de kluis op de hoogte te blijven. Hierdoor de gebruiker overzicht en controle en kan u uw klant beter van dienst zijn.

2 – Ondersteuning bij het versturen van digitale documenten en data van en naar uw klanten

Doccle heeft een innovatieve app en online oplossing gebouwd waarin uw klant documenten en data van uw organisatie kan ontvangen en beheren.

Het unieke aan Doccle is dat deze app de klant toelaat om zijn administratie met al zijn leveranciers samen te beheren.  U ondersteunt de klant in het creëren van overzicht in zijn administratie wat een positief effect heeft op de klantenbeleving en de snelheid waarmee de klant zijn administratieve stappen met uw organisatie zet.

Onze innovatieve oplossing laat toe om zowel jongeren als ouderen, technologie en minder technologie vertrouwde klanten te bereiken.

 • De mogelijkheden van de Doccle apps zijn onder andere :
 1. Digitaal bezorgen van documenten aan uw klant, rechtstreeks in de digitale administratie in de Doccle apps : veilig, geen mogelijkheid tot phishing, overzichtelijk voor de klant : stijging van NPS met 10 tot 15 punten:
   • Versturen van belangrijke informatieve documenten;
   • Versturen van facturen met de mogelijkheid voor de klant om te betalen : beter betaalgedrag, efficiëntere inning en verwerking van inkomende betalingen voor uw organisatie : 47% minder late betalingen;
   • Versturen van contracten met de mogelijkheid om deze digitaal te ondertekenen;
   • Versturen van elektronische aangetekende zendingen : tegen een kost die een fractie is van de kost van de papieren zending.

2. Uw klant kan bovendien genieten van heel wat geavanceerde functionaliteiten zoals:

   • Opladen van eigen documenten en data en deze delen met uw organisatie
   • Organiseren van zijn archief aan documenten via tagging
   • Notificaties via mobiele apps en via email om te melden dat er nieuwe documenten zijn, de deadline voor een betaling nadert

3. Uw digitaal merk zichtbaar maken in de Doccle apps en genieten van een bijkomend communicatiekanaal : tot 15% meer verkeer op uw mijn-omgeving

   • Documenten bevatten uw digitale merk waardoor u aanwezig bent in de thuisadministratie van uw klant
   • Intelligente contextuele linken bij documenten : u kan intelligente linken tonen bij documenten waarmee u uw klant vanuit zijn persoonlijke administratie naadloos kan laten navigeren naar uw mijnomgeving.  U trekt op die manier meer verkeer naar uw mijnomgeving door aanwezig te zijn in de digitale thuisadministratie van uw klant

4. Multikanaal verzending : Digitaal bezorgen van documenten aan uw klant via onze email oplossing : u hoeft hierdoor niet zelf te investeren in een email kanaal

5. Documenten met en zonder betaalknoppen kunnen worden verstuurd door Doccle indien de klant deze graag via email wenst te ontvangen

   • Electronisch aangetekende documenten via mail.
   • Documenten kunnen indien ze niet digitaal worden gelezen, nagestuurd worden op papier

6. Vermindering van de kosten voor verzending van documenten en het ontvangen van documenten en data van uw klanten

7. Verminderen van het aantal telefonische oproepen op uw eigen helpdesken door de kwalitatieve en snelle ondersteuning van onze support dienst : tot 66,7% minder calls naar uw helpdesk

8. Vermindering van het aantal fouten en klanten : door de perfecte samenwerking van de mijnomgeving en de Doccle thuisadministratie is er geen kans meer op klachten naar aanleiding van dubbele betalingen, status van betalingen is steeds realtime gesynchroniseerd tussen de emails, de mijnomgeving en de Doccle thuisadministratie van de klant

Doccle laat u bijgevolg toe om :

 • Uw eigen mijnomgeving en kanalen zoals email te versterken zonder veel investeringen
 • Aanwezig te zijn in de Doccle app, de administratieve omgeving die voor uw klant meer veiligheid, overzicht, eenvoud en experience geeft zonder phishing risico’s
 • Te genieten van een juridische en technische state of the art platform
  • AVG conform
  • ISO 9001 en 27001 gecertifieerd
  • Schrems 2 compliant
  • Wettelijke certificaties voor archivering,wettelijke electronische handtekeningen en aangetekende zendingen