29/10/2022

Digitale transformatie met Doccle

‘Te trage digitalisering, een beperkte IT-capaciteit en verlies van persoonlijk contact zijn volgens het zomeronderzoek van AM de grootste frustraties van de professionals in de verzekeringssector.

De conclusies van het onderzoek herkennen we als Doccle volledig. Laten dit nu net  3 aspecten zijn die het online administratieplatform Doccle uit de wereld helpt.

Softwareleverancier ANVA ondersteunt de werking en de visie van het Doccle platform volledig, daarom zijn we voor de verzekeringssector een hechte samenwerking aangegaan. ANVA heeft Doccle gekoppeld aan haar systemen.

Doccle is een consumentenplatform dat bedrijfsprocessen veilig digitaliseert zoals het afleveren van polissen, facturatie, loonadministratie, ondertekenen van polissen of contracten en het uitwisselen van data. Via generieke widgets en een eenvoudige API-integratie met bestaande bedrijfsprocessen kunnen verschillende functionaliteiten worden geïntegreerd met een minimum aan IT-capaciteit. De integratie verloopt dus veel sneller en bovendien een stuk goedkoper doordat er minder dure en schaarse IT-expertise nodig is.

Bovendien zorgt de werkwijze van Doccle ervoor dat een digitale langetermijn-relatie met de klanten wordt gebouwd die makkelijk up-to-date te houden is. Nu nog in ontwikkeling, maar over een paar maanden blijf je als organisatie eenvoudig op de hoogte van veranderingen in life – events van je klanten.

Hand in hand met jouw ‘Mijn-omgeving’ en website

Met Doccle brengt u een deel van uw ‘Mijn-omgeving’ en de ‘loketten van uw organisatie’ naar de persoonlijke kluis van de consument.

Documenten worden via de digitale verbinding veilig en snel afgeleverd bij de consument, die hiervan een notificatie ontvangt. Hiermee ondervangen we perfect de problematiek om de consument te informeren over nieuwe documenten in de Mijn-omgeving.

Daarnaast kunnen  bij de documenten interessante links meegestuurd worden voor meer informatie En kan er vanuit Doccle doorverwezen worden naar specifieke campagnes. Uit een test blijkt dat deze links resulteren in 17% meer traffic naar de eigen kanalen.

De investeringen van de bestaande Mijn-omgeving kunnen door het koppelen met Doccle dus geoptimaliseerd worden wat de efficiëntie van de administratie ten goede komt.

Gebruiksgemak en tijdsbesparing

Ook voor de eindgebruiker heeft Doccle vele voordelen. Neem het  digitaliseren van een te ondertekenen document: dit lijkteen helse klus waarbij het document eerst uitgeprint moet worden, daarna ingevuld en ondertekend. Vervolgens nog even ingescand en gemaild. Tijdrovend, foutgevoelig, niet gebruiksvriendelijk en dus een frustratie volgens heel wat respondenten van het onderzoek van AM.

Doccle heeft voor deze procedure een slimme digitale flow ontwikkeld die ook volledig rechtsgeldig is.

Enerzijds zorgt Doccle ervoor dat formulieren automatisch ingevuld kunnen worden met data die beschikbaar is of beschikbaar gesteld wordt in de digitale kluis. De klant behoudt zo grip op zijn data en verleent toegang tot zijn eigen data uitsluitend aan wie hij dat wil. De verzekeringsmaatschappijen beschikken hierdoor altijd vancorrecte en up-to-date informatie.

Anderzijds kan het document ook rechtsgeldig ondertekend worden en automatisch bezorgd aan de aanvrager in kwestie. Een ingescand ondertekend document heeft niet dezelfde rechtswaarde als de elektronische handtekening die via het Doccle-platform wordt gezet.

Met de combinatie van deze beide functionaliteiten kan een ondertekening van een contract veel sneller en correcter verlopen op een rechtsgeldige manier. Een voordeel voor zowel de maatschappij als de klant.

AVG en Europese wetgeving

In eerste instantie lijkt het inderdaad zo dat de AVG de toegankelijkheid van data beperkt. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de AVG is namelijk controle bieden over persoonlijke data. Neem bijvoorbeeld de cookiechaos die hoofdzakelijk gecreëerd werd door de AVG. Daar waar cookies bedoeld waren om controle te houden over het gebruik van data, ontstaat er juist een wildgroei aan cookies. De consument weet niet meer waar hij overal toestemming heeft gegeven en voor welke data.

De digitale kluis van Doccle zorgt er voor dat consumenten wel eenvoudig het overzicht en de controle over hun persoonlijke data behouden. De consument heeft hiermee grip op zijn persoonlijke data en beslist zelf wie welke data mag gebruiken. Zodra een klant de digitale verbinding met zijn maatschappij heeft gelegd kan er snel én veilig data uitgewisseld worden via een eenvoudig dataverzoek.

Onterechte vrees voor minder klantenbinding en minder service

Uit onderzoek in België bleek onlangs dat bedrijven die met Doccle samenwerken hun Net Promotor Score (NPS)  zagen stijgen tot wel 15 punten. Klanten betaalden hun facturen niet alleen sneller maar ook correcter. Met als resultaat 50% minder onbetaalde facturen. De bedrijven wonnen dus heel wat aan efficiëntie. En de klanten zijn zeker van een correcte betaling of ze worden tijdig geïnformeerd wanneer ze een factuur dreigen te vergeten.

Doordat de documenten vrijwel onmiddellijk beschikbaar zijn en de juiste data eenvoudig verleend kan worden, verbetert de dienstverlening voor de klanten.

En niet onbelangrijk te weten dat Doccle haar gebruikers ook behoedt voor phishing-praktijken. Doordat in het systeem van Doccle systemen met elkaar spreken, kunnen er geen valse facturen in Doccle verschijnen. De klant is dus ook nog eens zeker vanuitsluitend‘echte’ facturen in zijn Doccle kluis, wat zeker ook de klantenbinding en het vertrouwen ten goede komt.

Inclusie is key

Het grote risico van digitalisering is het ongewenst uitsluiten van bepaalde doelgroepen.  Doccle hecht daarom uitermate veel belang aan het toegankelijk maken van het platform voor alle soorten gebruikers. Elke functionaliteit wordt uitgebreid getest en vervolgens geschikt gemaakt voor iedereen. Uit ons Brand Health onderzoek eerder dit jaar blijkt dan ook dat er evenveel 65+-ers het platform gebruiken dan de jongere leeftijdsgroepen.

Wel zien we verschillen in hoe men Doccle gebruikt over de verschillende doelgroepen. Daarom blijven we steevast zowel een webapplicatie als een mobiele applicatie ondersteunen en verder uitbouwen.

Bovendien voldoet Doccle aan de strengste normen qua leesbaarheid zodat ook mensen met een beperkt visueel bereik Doccle met alle gemak kunnen gebruiken.

Doccle is sinds 2014 actief op de Belgische markt en is uitgegroeid tot het grootste online platform met meer dan 2.5 miljoen gebruikers in België. Dit komt erop neer dat 1 op de 3 gezinnen Doccle gebruiken voor hun (gezins)administratie. Duizenden bedrijven uit alle mogelijke sectoren gaande van verzekeringsmaatschappijen over HR, watermaatschappijen, mutualiteiten, telecom, banken en zelfs de overheid verzenden hun documenten via Doccle.

De belangrijkste functionaliteiten die Doccle vandaag aanbiedt zijn omnichannel document distributie, elektronische handtekeningen, online betalingen, elektronische archivage en datasharing. Binnen deze functionaliteitengroepen zijn verschillende toepassingen mogelijk naargelang de vraag en behoeften van de klant.

Doccle is sinds de zomer live en beschikbaar op de Nederlandse markt.  Sectoroverstijgend worden samenwerkingen gestart en partijen aangesloten. Door de hechte samenwerking met ANVA maken we het voor ANVA klanten laagdrempelig om van Doccle gebruik te maken. Ben je op zoek naar een degelijke partner om je bedrijfsadministratie te digitaliseren, neem dan zeker contact op via info@doccle.nl of via Linkedin DoccleNL.